Hizmet Üniteleri

Yatırımlar

 • Turistik tesislerin yatırımları aşamasında danışmanlık hizmeti vermek,
 • Fizibilite raporları hazırlamak,

İşletmeler

 • Turistik tesislerin daha verimli çalışmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,
 • İşletme kalitesinin yükseltilmesini sağlamak,
 • Turistik belgelerin standardizasyonuna katkıda bulunmak,
 • Turistik tesislerde uygulanan fiyatların asgari müştereklerini tespit çalışmaları yapmak,
 • Turistik Tesislerin personelinin faaliyetlerini belirlemek, ödül ve ceza verebilir hale gelmek,
 • Turistik tesislerden gelen şikayetleri değerlendirmek,
 • Anket,arşiv dökümantasyon merkezi kurmak.

Tanıtım

 • Her türlü imkandan yararlanarak tesislerin yurt içi ve dışında seminer sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival ve faaliyetlere katılmak,
 • Seyahat Şirketleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak,
 • Yabancı kamuoyunu etkileyecek kişi kurum ve kuruluşları davet edip ağırlamak,
 • Yurtiçi ve dışı tanıtımı sağlayacak gerekli yayın ve dökümantasyonu hazırlatmak
 • İstatistik verileri değerlendirip yayınlamak, kamuoyunu yönlendirmek.

Eğitim

 • Meslek elemanlarının eğitimi konusunda kurslar düzenlemek,
 • Meslek elemanlarının eğitim standardına ulaşmasını sağlamak,
 • Yurtdışı tesislerle yurtiçi tesisler yetişmiş personelinin mübadele yolu ile eğitimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Kendi personelini yetiştirmek,
 • Meslek eğitimine katkı sağlayacak dökümantasyon merkezleri, arşivler ve kütüphaneler oluşmasına katkı sağlamak,

Dış İlişkiler

 • Kendisi gibi birlik olmuş yurt dışındaki kuruluşlara ilişkileri tanzim etmek, düzenlemek, geliştirmek,

Denetim

 • Kendi örgütünü denetleyecek bir kurul oluşturmak,
 • Tesislerin resmi denetimlerine yardımcı olacak danışman denetçi kadrosu kurmak,

Araştırma - Planlama

 • Tesisler ve çalışmalar hakkında, anketler yoluyla araştırmalar yapmak,
 • Araştırmaları sınıflandırmak, düzenlemeleri istatistik haline getirmek,
 • İstatistikler ışığında planlama ve koordinasyon yapmak,

Hukuk Müşavirliği

 • İşletmelerden sorulan hukuki konular ile, hukuki hak ve cezai konular hakkında cezai sonuçlar doğuracak işlemler için görüş bildirmek,
 • Kendine dair hukuk alanını genişletmek,
 • İç hukukunu düzenlemek,

Tanıtım Çeşitleri

 • Her türlü imkandan yararlanarak  yurtiçi ve yurtdışından fuar, seminer, sempozyum, kongre, sergi, festivallere katılmak,
 • Bu fuarlarda ve organizasyonlarda çeşitli dillerde broşür, mecmua, kitap, katalog, poster ve çeşitli hediyelik eşya ile yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda kalıcı ve etkileyici hediyeler vererek, tanıtım amaçlı reklamasyon yapmak,
 • Kendisi gibi birlik olmuş yurt dışındaki kuruluşlarla ilişkileri tanzim etmek, düzenlemek, geliştirmek
 • Tur operatörleri ile birlikte yurtdışından çeşitli basın yayın kuruluşlarını ve yabancı kamuoyunu etkileyecek kişi kurum ve kuruluşları ülkemize getirerek onların konaklama ihtiyaçlarına cevap vererek olumlu bir imaja sahip olmalarını sağlamak,
 • Yine tur operatörleri ile ortaklaşa yurt dışında faaliyet gösteren firmaların satış bürolarındaki elemanların Türkiye'ye getirilmesini sağlamak ve onları konaklama ihtiyaçlarını sağlayarak Türkiye satışlarında etkili hale getirmek (yani info grupları sayısal olarak binlerle ifade edilen kişiler)